Nano.rs koristi BeX Kurirsku Sluzbu koja ima sledeće cene:

RB OPIS USLUGE CENA BEZ PDV PDV CENA SA PDV
1 do 0.5 kg 208.33 41.67 250.00
2 do 1 kg 225.00 45.00 270.00
3 do 2 kg 283.33 56.67 340.00
4 do 5 kg 366.67 73.33 440.00
5 do 10 kg 450.00 90.00 540.00
6 do 15 kg 575.00 115.00 690.00
7 do 20 kg 658.33 131.67 790.00
8 do 30 kg 791.67 158.33 950.00
9 do 50 kg 1,083.33 216.67 1,300.00
10 do 70 kg 1,375.00 275.00 1,650.00
11 do 100 kg 1,833.33 366.67 2,200.00
12 preko 100 kg 18 za svaki kg preko 100 kg