Sanitar

390 

Ovaj proizvod daje antibakterijska i antigljivična svojstva površinama, na kojima se primjenjuju. Nano čestice srebra prodiru duboko u tretiranu površinu. Proizvod sadrži antibakterijski nanosilver, koji pomaže u eliminaciji više od 99% bakterija i gljivica.