Čišćenje i Održavanje kože

350 

Zahvaljujući Nanotehnologiji sada smo u mogućnosti da održavamo kožne predmete kao nikada dosad, nanočestice srebra omogućavaju da tretirana površina postane dugotrajno otporna na bakterije, grinje i razne gljivice.