Ne postoji ni jedan precizna definicija pojma nanotehnologije. Opšte je prihvaćeno da sve što je u granicama 1 – 100Nm (1 nanometar iznosi jedan milioniti deo jednog milimetra), zovemo nanotehnologijom, iliti na bazi nanotehnologije. Sufiks Nano dolazi iz grčkog jezika, što znači patuljak. Za poređenje, prečnik ljudske kose je oko 80.000 nm, a obim crvenih krvnih ćelija je oko 7.000 nm.
Što znači da je 1 nm, oko 800 puta manji od ljudske kose. Cela nauka – nanotehnologija – učestvuje u stvaranju, preradi, testiranju i primeni nanomaterijala kontrolisanjem veličine i oblika objekata u nano skali.
Sa tako malim dimenzijama, postoje nove mogućnosti i nove aplikacije za ove materijale, koje nisu bile moguće u “normalnoj” veličini. Materijali u nano skali zadržavaju sve fizičko-hemijske karakteristike materijala na makro nivou. Međutim, materijali imaju nekoliko novih osobina koje su povezane sa njihovom veličinom i njihovim svojstvima, boja, provodljivost, reaktivnost, ili tvrdoća koja se značajno razlikuje između nanomaterijala i makromateriala.

  • Nanomaterijali u poređenju sa normalnim materijalima pokazuju:
  • Bolje otpornosti na hemikalije
  • Poboljšana čvrstoća
  • Bolji biomaterijali i biokompatibilnost
  • Bolja tvrdoća
  • Bolja otpornost na smicanje
  • Hidrofobnost

Zahvaljujući svim ovim gore navedenim osobinama i karakteristikama proizvoda na bazi nanotehnologije, u mogućnosti smo da vam pružimo najbolje proizvode koji se danas mogu pronaći na svetskom tržištu. Isto tako moramo napomenuti da su svi naši proizvodi, proizvedeni na prirodnoj bazi vodeći računa o zaštiti prirode, našeg okruženja i što je najvažnije, ljudskog zdravlja. Svi proizvodi su dizajnirani tako da ne smetaju osobama sa alergijom, astmom ili koji su jednostavno osetljivi na hemijske proizvode. Važno je takodje napomenuti da naši proizvodi ne smetaju ni kućnim ljubimcima, a u isto vreme rešavamo svima nama poznate poteškoće oko održavanja domaćinstva, sa kojima se susrećemo prilikom čuvanja kućnih ljubimaca u kući.