O Nama

NANO.RS je prva internet stranica u Srbiji, koja u saradnji sa NANOBIZ.PL, pruža našim klijentima proizvode i usluge najvišeg kvaliteta po dostupnim cenama. Kao jedna od vodećih evropskih kompanija, koja posluju u oblasti nanotehnologije, aktivnosti Nano.rs su uglavnom usmereni ka proizvodnji, distribuciji, Konsaltingu i primeni hemijskih proizvoda baziranih na Nanotehnologiji.

Naša misija je:

„Biti ključni dobavljač inovativnih proizvoda, rešenja i usluga za klijente u različitim granama industrije, kao i da je otvoren za ispunjavanje očekivanja naših kupaca, promocija novih brendova sa društvenim i ekološkim prednostima“

Strateški cilj:

Strateški cilj NANO.RS je da omogući implementaciju najnovijih dostignuća nauke u svakodnevnom životu, uzimajući u obzir potrebe normalnih potrošača i preduzeća, koje se profesionalno bave proizvodnjom i pružanjem usluga u auto industriji, gradjevinarstvu, proizvodnji roba široke namene i ostalih. Svakodnevno ulažemo napore da bi obezbedili najviši kvalitet profesionalno dizajniranih proizvoda, koji će obezbediti maksimalno zadovoljstvo naših kupaca.

  • Politika kvaliteta se sprovodi:
  • Sistematskom analizom potreba potrošača i očekivanja;
  • Saradnjom sa globalnim liderima u proizvodnji hemijskih sirovina;
  • Jačanjem tržišne pozicije i širenje našeg asortimana, smanjenjem troškove i povećavanjem produktivnosti;
  • Obezbeđivanjem novih kupaca ispunjavanjem njihovih očekivanja;
  • Kontinuiranim razvojem i politikom ’’ Znam-Kako’’.

NANO.RS će učiniti svaki napor i obezbediti resurse da bi se gore navedene stavke u potpunosti realizovale.